Registration, entries

First of all you have to create an user account, then login at web, and after that system offers you possibility to enter to the competition in section Competition calendar.

When you write WDSF MIN numbers, you can not use copy- paste instruction, but write each number individually.
 
Here you can find also list of entered couples.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom webovej stránky SZTŠ: http://ksis.szts.sk/ksis/menu.php?akcia=KS. Je potrebné vytvoriť prihlasovací účet na stránke, prihlásiť sa, a potom systém ponúkne možnosť prihlásenia sa na súťaž v sekcii Súťažný kalendár.

Tu nájdete aj zoznamy prihlásených párov.

logo gpt