PROGRAM A ROZVRH

 Saturday 6.5.2017

9.00- 9.30 prezentácia Dospelí D STT, Deti II D STT, Junior I D STT
10.00 súťaž Dospelí D STT, Deti II D STT, Junior I D STT
10.00- 10.30 prezentácia Junior II D STT, Junior I C STT
11.00 súťaž Junior II D STT, Junior I C STT
11.30- 12.00 prezentácia Dospelí D LAT, Deti II D LAT, Junior I D LAT
12.00 súťaž Dospelí D LAT, Deti II D LAT, Junior I D LAT
12.30- 13.00 prezentácia Junior II D LAT, Junior I C LAT
13.00 súťaž Junior II D LAT, Junior I C LAT
14.00- 14.30 prezentácia WDSF Open Adult LAT, WDSF Open Youth LAT
15.00 súťaž WDSF Open Adult LAT, WDSF Open Youth LAT
15.00- 15.30 prezentácia WDSF Senior I STT, WDSF Senior II STT
16.00 súťaž WDSF Senior I STT, WDSF Senior II STT
16.00-16.30 prezentácia Open Junior II STT, Open Junior I STT, Open Juvenile II STT
17.00 súťaž Open Junior II STT, Open Junior I STT, Open Juvenile II STT
18.30 prestávka
19.00 galaprogram semifinále WDSF Open Adult LAT, WDSF Open Youth LAT, finále WDSF Senior I STT, WDSF Senior II STT, Open Junior II STT, Open Junior I STT, Open Deti II STT
 
Sunday 7.5.2017
8.45- 9.30 prezentácia Deti II E, Junior I E, Junior II E
10.00 súťaž Deti II E, Junior I E, Junior II E
11.00- 11.30 prezentácia Junior II C STT, Dospelí C STT, Dospelí B STT
12.00 súťaž Junior II C STT, Dospelí C STT, Dospelí B STT
12.30- 13.00 prezentácia Junior II C LAT, Dospelí C LAT, Dospelí B LAT
13.15 súťaž Junior II C LAT, Dospelí C LAT, Dospelí B LAT
14.00- 14.30 prezentácia WDSF Open Adult STT, WDSF Open Youth STT
15.00 súťaž WDSF Open Adult STT, WDSF Open Youth STT
15.00- 15.30 prezentácia WDSF Senior II LAT, WDSF Senior III STT
16.00 súťaž WDSF Senior II LAT, WDSF Senior III STT
16.00-16.00 prezentácia Open Junior II LAT, Open Junior I LAT, Open Juvenile II LAT
17.00 súťaž Open Junior II LAT, Open Junior I LAT, Open Juvenile II LAT
18.30 prestávka
19.00 galaprogram semifinále WDSF Open Adult STT, WDSF Open Youth STT, finále WDSF Senior II LAT, WDSF Senior III STT, Open Junior II LAT, Open Junior I LAT, Open Deti II LAT Bodovacie súťaže: 6.5.2017
1. Juniori I D ŠTT
2. Juniori I D LAT
3. Juniori II D ŠTT
4. Juniori II D LAT
5. Dospelí D ŠTT
6. Dospelí D LAT
7. Juniori I C ŠTT
8. Juniori I C LAT
9. Deti II D ŠTT
10. Deti II D LAT

Bodovacie súťaže: 7.5.2017
1. Deti I E
2. Juniori I E
3. Juniori II E
4. Deti II E
5. Juniori II C ŠTT
6. Juniori II C LAT
7. Dospelí C ŠTT
8. Dospelí C LAT
9. Dospelí B ŠTT
10. Dospelí B LAT
11. Dospelí A ŠTT
12. Dospelí A LAT

   
 Iné súťaže: 6.5.2017
11. WDSF OPEN ADULT LATIN
12. WDSF OPEN YOUTH LATIN
13. WDSF OPEN SENIOR I STANDARD
14. WDSF OPEN SENIOR II STANDARD
15. OPEN JUNIOR 2 STANDARD
16. OPEN JUNIOR 1 STANDARD
17. OPEN JUVENILE 2 STANDARD
 Iné súťaže: 7.5.2016
13. WDSF OPEN ADULT STANDARD
14. WDSF OPEN YOUTH STANDARD
15. WDSF OPEN SENIOR III STANDARD
16. WDSF OPEN SENIOR II LATIN
17. OPEN JUNIOR II LATIN
18. OPEN JUNIOR I LATIN
19. OPEN JUVENILE II LATIN

 


 

  

 

logo gpt